Blog

WannaFlex biedt flexibele oplossingen in arbeidsbemiddeling binnen de ICT-branche, met een speciale focus op het vakgebied softwaretesten.

NewsFlash: Nieuw regeerakkoord!

Na zo’n 200 dagen van onderhandelen, is hij er: Het nieuwe regeerakkoord! Maar wat betekent dit nou voor jou als freelancer? Eigenlijk kunnen we dit nog niet met 100% zekerheid zeggen, omdat het akkoord alleen over de plannen van de regeerpartijen uitweidt. Deze plannen moeten nog in wetsvoorstellen omgezet worden, dus de gevolgen ervan zijn nu nog niet duidelijk. Wel lijkt 1 ding zeker te zijn: het gaat de goede kant op voor ondernemend Nederland.

Wat zijn de nieuwe plannen omtrent het hot topic: de Wet DBA?

Deze wet zorgde voor onzekerheid bij zowel ZZP-ers als klanten. Dit omdat het niet duidelijk was welke fiscale risico’s kwamen kijken bij het inzetten van ZZP’ers. Sommige klanten kozen er daarom voor helemaal geen ZZP’ers meer aan te nemen. Dit nieuwe plan in het regeerakkoord moet een eind maken aan alle twijfel:

ZZP’ers zullen worden ingedeeld in drie categorieën. De categorie waar je in valt is afhankelijk van je uurtarief.

  • Categorie 1: Het lage tarief, waarbij ZZP’ers een uurtarief rekenen van tussen de € 15,- en € 18,- per uur.
  • Categorie 2: Het middentarief, waarbij ZZP’ers tussen categorie 1 en 3 in vallen met hun uurtarief.
  • Categorie 3: Het hoge tarief, waarbij ZZP’ers een uurtarief rekenen boven de € 75,- per uur

Binnen onze branche, de IT, zal categorie 1 waarschijnlijk niet voorkomen. Categorie 2 en 3 wel, dus dat is voor jou interessant.

Wat betekent dit voor jou?

Als je in Categorie 2 zit, hoor je online een opdrachtgeversverklaring aan te vragen. Die verklaring zorgt ervoor dat de klant vooraf de zekerheid krijgt dat hij/zij geen loonbelastingen en premies hoeft te betalen. Bij de aanvraag wordt de inzet van de ZZP’er getoetst op de aanwezigheid van “Werkgeversgezag”, een van de drie pijlers waarmee de Belastingdienst nagaat of er sprake is van een arbeidsrelatie. Hierbij worden – volgens het nieuwe akkoord – duidelijkere criteria gesteld vergeleken met nu, maar wat de criteria precies zullen zijn is nog niet bekend gemaakt.

Als je een uurtarief hebt dat valt in Categorie 3, dan hoef jij als ZZP’er niet als werknemer verzekerd te zijn, mits:

  1. 1) je geen reguliere bedrijfsactiviteiten verricht.
  2. 2) je een overeenkomst van kortere duur (maximaal een jaar) hebt.

Trouwens, omdat slechts 20% van de ZZP’ers verzekerd is tegen arbeidsongeschiktheid, hadden velen verwacht dat het nieuwe regeerakkoord zou uitweiden over een verplichte verzekering voor ZZP’ers. Toch staat dit voor nu niet op de planning. Op het moment dat deze verzekering wel verplicht wordt gesteld, hoor je het van ons!

Samengevat

Wat de nieuwe plannen van het kabinet concreet gaan betekenen in de ondernemerswereld is nog onduidelijk, maar de plannen geven een positief beeld voor ondernemend Nederland. WannaFlex blijft deze ontwikkelingen in ieder geval in de gaten houden. Wordt vervolgd dus!

Door Rowena El-Mesri

Reacties